?

Log in

black rose ten coile [entries|friends|calendar]
Rebecca

entries|info|friends
[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ calendar | livejournal calendar ]

WHAZZUP [20 Dec 2006|10:26pm]
Whaha t s niet waar..:O k heb werkk..en k vind t nog leuk ook!...(ja k weet wat jullie denken..je weet wel wie k bedoel enzo haha):P wejooooooooooooo alle POTJES ATTENTIE..!! ?WIE GAAN ER 29 DECEMBER MEE NA ZWOLLE PINK GARDEN!!
WHOOTT WORD VETT

kusjes aan al me matties die k al weken niet heb gesproken..k mis jullie!..moeten snel weer keer afsprekenn..
en 29 december lijkt me een mooie dag ervoor ;) alleen ohjee nu komt ie:P wuahaha..mjaa t s wel 20 euro!!
maar dan krijg je er wat moois voor! ewaaaa spreek julliee ;)
3 comments | comment

[02 Nov 2006|12:11am]

Maandag met me skattie Pinki na Evanescence :D

heb zin!(H)

comment

[18 Oct 2006|06:41pm]
Was Vrydag in Arnhem met Frouwkje en Yvo's optreden..was gezelligg !! :D
Zondagg na Sanne's optredenn.. wordt leuk!

comment

Wat Picca''s met lieve chicky''s!!:D [08 Sep 2006|06:59pm]4 comments | comment

Sissta's fOr LiFe ii!! [23 Aug 2006|04:18pm]


Keep it Cool..Keep it GanGsta ii!! LOl


3 comments | comment

[15 Jul 2006|09:02pm]
6 comments | comment

[06 Jun 2006|07:32pm]
Zo zagen we er uit voor Frouwkje en Yvo moesten optreden met hun band :D


4 comments | comment

[10 May 2006|01:15pm]
dagje bij frouwkjechick vervolg foto'sCollapse )
2 comments | comment

[10 May 2006|01:05am]
vanavond bij frouwkje geweest met me zus^^t was zoo gezellig!veel gelachen en over ouwe herinneringen opgehaald en natuurlijk veel foto''s gemaakt :)
hier vast een voorproefje
5 comments | comment

[21 Jan 2006|08:17pm]
30 comments | comment

navigation
[ viewing | most recent entries ]